Het belang van veiligheid op topconferenties

Bij conferenties op hoog niveau met staatshoofden en regeringsleiders, parlementsleden of andere hoogwaardigheidsbekleders is beveiliging een belangrijk aandachtspunt. Waarom? Omdat de besprekingen meestal over gevoelige onderwerpen of (internationale)...